AN INFORMATION

  SOURCE FOR CRUISE

  PROFESSIONALS

 

WWW.OSLOCRUISENETWORK.NO

Nytt styre Oslo Cruise Network

Nytt styre Oslo Cruise Network

 

På Årsmøte i nettverket 4.mai ble Paal Mork, Norsk Folkemuseum valgt til ny styreleder etter Rino Ødegård, som ikke ønsket gjenvalg.

 

Styret består nå i tillegg til Paal Mork av:

 

 • Halfdan Tangen, Kon-Tiki
 • Christopher Skjoldhammer, Global Blue
 • Anne-Brit Pedersen, Cruiseterminalen
 • Peggy Schlytter, Oslo Guideservice
 • Jogeir Fiskum, Thon Hotels

 

Oslo Cruise Network SA er en markedsføringsorganisasjon med formål å fremme cruisetrafikk til Oslo. Nettverket har 26 deltakere fra attraksjoner, rederier, havn, skipsagenter, shore-ex agenter, guidebyråer, destinasjonsselskap, transport, overnatting, servering, shopping, tax-free (Global Blue).  

21/5 2015 

Årets cruisestart

AIDAluna

Årets cruisestart vil bli i AIDA’s tegn!

Onsdags kveld kl 22:00 ankommer AIDAcara til Vippetangen. Og kl 1400 neste dag ankommer AIDAluna til Søndre Akershus kai.  Skipene blir ikke lenge sammen i Oslo, for planen er at AIDAcara seiler kl 14:00. Flott skue blir det i alle fall i de minuttene de er her samtidig med sine smilende munner i baugen og glade farger langs skutesiden. De fem første anløpene er fra AIDA Cruises.

Årets sesong starter altså 09. april og varer helt til julaften. Arcadia, med britiske turister, seiler ut Oslofjorden kl 17:00 den 24. desember.  I år er det kun februar og mars som er uten cruiseanløp i Oslo.  Det er imidlertid en liten nedgang i antall cruiseskip til Oslo i 2014. Årsaken er at MSC Cruises har kansellert 25 av sine 26 anløp i Oslo i 2014. MSC mener anløpene i Oslo blir for dyre i forhold til hvilken inntjening man har på guidede turer i Oslo.  Kystgebyrene og forbruk av drivstoff den lange Oslofjorden er i hovedsak grunnen til at Oslo-anløpet blir dyrt. Geografien er det vanskelig å gjøre noe med, men Oslo Havn KF jobber for å få de øvrige kostnadene ned.

130 cruiseskip med ca 270 000 turister vil komme til Oslo denne sesongen. Flest anløp har vi fra AIDA som er her hele 27 ganger, derav 19 over-natten. De fleste om bord er tyske. Costa Cruises med italienske passasjerer kommer 18 ganger, Princess Cruises med amerikanske passasjerer gjester oss 13 ganger. Likeledes er Holland America Line hyppig gjest med 11 anløp og også Royal Caribbean Cruise Line har 11 anløp.

Selv om Oslo i likhet med andre havner i Norge og i Baltikum har en liten nedgang dette året, virker det ikke som man behøver å bli altfor deprimert.  På den internasjonale cruisekonferansen i mars meldte rederiene om nye skip i bestilling og om fulle skip.  Men markedsføringsjobben og produktutviklingen her i Oslo må gjøres bedre enn noen gang for at vi skal være attraktive når rederiene legger planer for kommende rundturer.

Færre cruiseskip til Oslo i 2014

Vi venter 21 færre skip til Oslo neste år. I 2013 har vi hatt cruiseanløp i hver måned bortsett fra februar. Sesongen har blitt utvidet, noe vi også har jobbet for, men antall skip har gått ned fra 166 i 2012 til totalt 159.

Årets sesong har færre anløp fordi CCL valgte å snu sine skip i Stockholm istedenfor i Oslo. Situasjonen på cruisehimmelen har endret seg. Det er usikkert for videre vekst i Nord-Europa generelt. Dette gjelder også for Norge og Baltikum. Etter flere år med stor årlig økning i Norge, forventes en tilbakegang i 2014. For de baltiske havnene forventes også tilbakegang. Årsaken ligger i både markeds- og kostnadsforhold. Den økonomiske krisen i Sør-Europa gir sviktende etterspørsel, og med økte drivstoff- og andre kostnader, har rederiene et større kostnadsfokus. Dette betyr at rederiene i større grad foretar økonomiske analyser for seilingsopplegget og betydningen av høy score fra passasjertilfredshet teller mindre. Resultatet blir bl.a. at rederiene foretar reposisjonering av skip til Asia og Middelhavet hvor det finnes flere alternativer for korte seilinger. Videre kan også besøkstiden endres hvis utfluktsinntektene ikke forsvarer høyere fart til neste havn.

Etter en rekke år med vekst er ikke en midlertidig stagnasjon eller svak tilbakegang dramatisk. Andel mennesker i Europa - og det meste av verden - som har vært på cruise er lav, og den forventes å vokse videre

For 2014 vil Oslo få en tilbakegang på 21 skip. I hovedsak er det MSC Cruises som har kansellert sine anløp til Oslo. Deres begrunnelse er at seilingen inn Oslofjorden er lang og kostbar med hensyn til drivstoff og også farvanns- og losavgifter. Havneavgiftene i Oslo er rimelige, men her ser man på den totale kostnaden for å seile til Oslo. Når MSC i tillegg ikke er fornøyd med inntektene på guidede turer i Oslo, er rett og slett regnestykket ikke tilfredsstillende.

Oslo Cruise Network vil på sitt høstmøte i november ha produktutvikling som hovedtema. Nå må man gjøre alt som kan gjøres for at Oslo skal bli så attraktiv som mulig for cruiserederiene. De fleste attraksjonene i Oslo vil merke godt at det kommer færre cruiseturister til byen. For eksempel har museene på Bygdøy 25 % av sitt inntektsgrunnlag fra cruiseturister.

For øvrig har de fleste havnene i Baltikum nedgang og det samme gjelder for mange av havnene langs norskekysten og i Nord-Norge.

Konkurransen er sterk. Stadig nye havner ønsker cruiseskip velkommen. Oslo er i konkurranse med 50 – 60 andre havner i Baltikum og Norge om å komme med i rundtursoppleggene med 5 –6 anløp.

email this page

Downloadable Reports

 • Priser og forretningsvilkår 2015

  Priser og forretningsvilkår for Oslo Havn KF fra 1. januar 2015
 • Prices and Commercial Terms 2015

  Prices and Commercial Terms and Conditions at the Port of Oslo valid from 1 January 2015
 • Market Review 2013 CRUISE BALTIC

  The cruise business in the Baltic Sea has seen a year with positive growth rates in 2012 – overall passenger numbers, calls and turnarounds have all increased.
 • Future Port Development in Oslo

  In mid-December 2010 a group from the Oslo Municipality, fronted by the PBE group (Agency for Planning and Building Services), along with participants from the Port of Oslo and Visit Oslo, released a report on the future demand for cruise quays in Oslo.
 • Development of the Cruise Industry

  On the initiative of Innovation Norway, Horwath Consulting has written a memo on the most important environmental aspects to be considered in the further developement of the cruise industry in Norway.

Newsletter

Get latest cruise news!